Peroxidon 7g

Kategorie

Peroxidon 7g View larger

Peroxidon 7g

666_peroxidon-7g

New product

Chema

45,50 zł

Order by e-mail

More info

PEROXIDON przeznaczony jest do wybielania wyłącznie zębów martwych – bezmiazgowych.
Dane techniczno - medyczne:


Skład: nadtlenek mocznika
Przed zastosowaniem wyrób jest zarabiany do konsystencji pasty z gliceryną.


Opis działania:
Nadtlenek mocznika po aplikacji rozkłada się na mocznik oraz nadtlenek wodoru. Nadtlenek wodoru rozkłada się z kolei na aktywny tlen i wodę. To właśnie tlen jest aktywnym składnikiem preparatu, który nasyca lub likwiduje wiązania chemiczne odpowiedzialne za barwę w cząsteczkach pigmentów zawartych w zębie.


Sposób postępowania z wyrobem:


Przygotowanie pasty :


Pojemnik z proszkiem należy przed otwarciem mocno wstrząsnąć, aby rozbić ewentualne zbrylenia proszku. Do pobierania proszku stosować łyżeczkę dołączoną do zestawu. Zdjąć nadmiar proszku z łyżeczki wykorzystując krawędź pojemnika.
Zalecana proporcja: 2 łyżeczki proszku / 1 kropla gliceryny

Wybielanie:


- przed przystąpieniem do wybielania należy sprawdzić, czy kanał zęba jest dokładnie wypełniony pastą do wypełniania kanałów korzeniowych, w przypadku nieprawidłowo wypełnionego kanału konieczne jest powtórne leczenie,

- usunąć wypełnienie z kanału, 1-2 mm poniżej granicy szkliwno – cementowej,
- następnie przykryć materiał wypełniający kanał 0,5–1 mm warstwą nietwardniejącego wodorotlenku wapnia (np. Biopulpem), a na to położyć warstwę materiału szkło-jonomerowego. Zabieg ten powoduje utrzymanie zasadowego pH środowiska neutralizującego ewentualny przeciek środka wybielającego w okolicy szyjki zęba,
- otrzymaną pastą wyścielić starannie dno i ścianki komory wcześniej dokładnie oczyszczonej, po czym przykryć wacikiem i zamknąć szczelnie cementem – zwrócić szczególną uwagę na szczelność przykrycia,
- po upływie 4 – 5 dni komorę zęba przepłukać wodą. Jeżeli odbarwienie jest wystarczające, założyć ostateczne wypełnienie. Jeżeli odbarwienie nie jest wystarczające, powtórzyć zabieg,
- jeżeli trzykrotna aplikacja preparatu nie da zadawalających rezultatów, należy zastanowić się nad zmianą metody postępowania (np. pokrycie zęba licówką),
Przeciwwskazania:


Nie stosować u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią, a także w przypadku nadwrażliwości na nadtlenek mocznika lub nadtlenek wodoru.
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:
- ząb przeznaczony do wybielania musi mieć prawidłowo wyleczony kanał korzeniowy
do zarabiania preparatu nie wolno stosować innych związków – wyłącznie glicerynę
podczas pracy chronić szkliwo zębów, błony śluzowe, skórę i oczy pacjenta
- w żadnym przypadku nie należy przekraczać liczby pięciu aplikacji PEROXIDONU
według niektórych autorów wybielanie może być przyczyną resorpcji przyszyjkowej rozpoczynającej się w 1-7 lat od wybielenia zęba; w celu zapobiegania zaleca się po zakończeniu wybielania wprowadzić do komory zęba nie twardniejący preparat wodorotlenkowo – wapniowy (np. Biopulp) – dwukrotnie na 1-2 tygodnie
- wybielone zęby należy kontrolować klinicznie i radiologicznie przez okres przynajmniej 7 lat

Niebezpieczeństwo


Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Ogrzanie może spowodować pożar.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Miejsce i warunki przechowywania:
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku, w temeraturze poniżej 25ºC, chronić przed światłem i wilgocią. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie:
1 x proszek 7g.

Related Products