Modelstar S 1kg

Kategorien

Modelstar S 1kg View larger

Modelstar S 1kg

New product

Scheftner

709,00 zł

709,00 zł

Order by e-mail

More info

Sprężysty stop nieszlachetny do wykonania protez szkieletowych z normalnymi klamrami i prac kombinowanych na bazie kobaltu, chromu i molibdenu.

Według wytycznych ISO 22674 stop zaliczany do kategorii typu 5.

Modelstar S nie zawiera w swoim składzie berylu, niklu i kadmu.

Opakowanie:

1 kg

Producent:

Scheftner

Modelstar S

Stop nieszlachetny  do wykonania perfekcyjnych prac szkieletowych i kombinowanych na bazie kobaltu, chromu i molibdenu. Zgodnie z wymogami ISO 22674 stop zaliczany jest do kategorii typu 5. Nie zawiera berylu, niklu i kadmu.

 

ORIENTACYJNY SKŁAD PROCENTOWY:

Co

Cr

Mo

inne        <1%

62.7 %

29 %

6 %

C, Fe, Si

 

Wartości nominalne właściwości stopu

Dane techniczne

Inne właściwości

Właściwość

Wartość

Właściwość

Wartość

Granica ciągliwości (Rp 0.2)

510-600 MPa

Gęstość

8,4 g/cm³

Wytrzymałość na rozciąganie

770-780 MPa

Przedział płynności

1170 - 1390°C

Odkształcenie przy zerwaniu

>3%

Temp. odlewu

1490 - 1540°C

Moduł sprężystości podłużnej

200-230 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

Twardość w skali Vickers’a

355 HV 10

15-16 μm/m°C

Łączenie laserem

tak

 

 

WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA: Pył metalu jest szkodliwy dla zdrowia. Przy obróbce i piaskowaniu używać wyciągu i maski przeciwpyłowej.

MASY OSŁANIAJĄCE: Modelstar S może być stosowany ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w handlu masami osłaniającymi (n.p. S&S Modelcast S). Temperatura wygrzewania: 850-950° C.

ODLEWANIE: Modelstar S należy wytapiać w tyglu ceramicznym do momentu stopienia ostatniej kostki. Następnie muflę wsadzić do wirówki i rozpocząć topienie stopu, kontynuować do momentu zniknięcia cienia. Po około 2-3 sekundach od chwili zniknięcia cienia, rozpocząć proces odlewania. Po wykonaniu odlewu muflę schłodzić do temperatury pokojowej i oczyścić.

Nie zanurzać w wodzie. Nie stosować tygli grafitowych!

OTWARTE WYTAPIANIE: Płomień: acetylen/tlen. Proszę przestrzegać instrukcji producenta. Czysto ustawiony płomień zapobiega zanieczyszczeniu stopu. Nie używać topników.

LUTOWANIE: Do stopu Modelstar S mogą być zastosowane wszystkie dostępne w handlu lutowia (n.p. Starbond Lot).

ŁĄCZENIE LASEREM: Do łączenia stopu za pomocą lasera używamy odpowiedniego drutu przeznaczonego do tego celu (n.p. S&S Scheftner StarWire). Należy przestrzegać parametrów i wytycznych producenta drutu do łączenia laserem.

DZIAŁANIA UBOCZNE: Jak np. alergie na składniki stopu lub dolegliwości na podłożu elektrochemicznym są możliwe w rzadkich przypadkach.

 

INTERAKCJE: W razie kontaktu okluzyjnego lub zbliżeniowego rożnych stopów, w rzadkich przypadkach możliwe są dolegliwości na podłożu elektrochemicznym.

PRZECIWWSKAZANIA: W razie znanej nietolerancji, alergii na składniki stopu.

GWARANCJA: Nasze zalecenia aplikacyjne, udzielone ustnie, pisemnie lub w formie praktycznych instrukcji, oparte są na naszym własnym doświadczeniu i próbach, mogą więc być traktowane tylko jako dane orientacyjne. Nasze produkty są stale doskonalone. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i składzie.

OPAKOWANIE: Modelstar S 1000 g w puszce REF 132100

ZASTOSOWANO NORMY: DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 22674, DIN EN 15223, DIN EN 1041

PRODUCENT:

S & S SCHEFTNER GMBH

Dekan-Laist-Str. 52

D-55129 Mainz / Niemcy

Tel: +49 (0) 6131 – 94 71 40

Faks: +49 (0) 6131 – 94 71 440

Related Products