Categories

CLEARFIL MAJESTY™ Flow View larger

ClearFil MAJESTY™ Flow

New product

KURARAY

Płynny materiał kompozycyjny zawierający cząsteczki wypełniaczy rozproszone w macierzy w technologii nanodyspersji.

189,00 zł

189,00 zł

Order by e-mail

More info

CLEARFIL MAJESTY Flow to płynny materiał kompozycyjny zawierający cząsteczki wypełniaczy rozproszone w macierzy w technologii nanodyspersji. Zawartość wypełniaczy jest podobna do wielu uniwersalnych kompozytów, a materiał dzięki swym właściwością pozwala na pełną kontrolę aplikacji.

rekonstrukcje ubytków klasy V, jako podkład i/lub wyścielenie ubytków klasy I i II.

Korzyści

precyzyjna kontrola przepływu: nie cieknący, nie klejący
nowo rozwinięta ergonomiczna strzykawka z małą igłą otwieraną do punktowych aplikacji oraz z ruchomym pierścieniem(O-ring) umieszczonym w środku, który „chowa” się po aplikacji tak, że przepływ materiału zostaje zatrzymany bezpośrednio po aplikacji
duża siła mechaniczna

Technologia

innowacyjna technologia nanodyspersji pozwoliła na rozproszenie maksymalnej ilości nano- i mikrowypełniaczy w macierzy kompozytu. Dzięki temu uzyskano najkorzystniejszy stosunek powierzchni nieorganicznych wypełniaczy w stosunku do objętości organicznej macierzy.

Zawartość wypełniaczy

81% pojemności wagowej (62% pojemności objętościowej); są to wartości podobne do wielu obecnych na rynku uniwersalnych kompozytów

Dostępne kolory wg VITA

A1 – NR 2610-EU
A2 – NR 2611-EU
A3 – NR 2612-EU
A3.5 – NR 2613-EU
A4 – NR 2614-EU
B2 – NR 2616-EU
C3 – NR 2618-EU
OA3 – NR 2621-EU
Cv – NR 2632-EU

Materiał

doskonałe właściwości fizykochemiczne
bardzo łatwy w użyciu
posiada optymalną płynność

Dodatkowo

niski skurcz polimeryzacyjny
niska sorpcja wody
radioopakerowość
fluorescencja podobna do naturalnej

Test wypełnienia na modelach ubytków V klasy wykazuje, że CLEARFIL MAJESTY Flow nie wypływa poza granicę ubytku. Pozostanie w miejscu aplikacji i nie wydostanie się poza ubytek.

Opakowanie :

Strzykawka 2,7g 

Końcówki z kaniulą do aplikacji - 15 sztuk