Kategorie

MoguCast EH 1kg Zobacz większe

MoguCast EH 1kg

Nowy produkt

Scheftner

725,00 zł

725,00 zł

Zamów mailem

Opis produktu

Stop nieszlachetny, super sprężysto twardy do odlewania wyjątkowo delikatnych protez szkieletowych oraz do prac kombinowanych na bazie kobaltu, chromu i wolframu.

Według wytycznych ISO 22674 stop zaliczany do kategorii typu 5.

MoguCast EH nie zawiera w swoim składzie berylu i niklu.

Opakowanie: 1 kg

Producent: Scheftner

MoguCast EH

Stop nieszlachetny do wykonania prac szkieletowych, jak i licowania kompozytem na bazie kobaltu, chromu i wolframu. Zgodnie z wymogami ISO 22674 stop zaliczany jest do kategorii typu 5. Nie zawiera berylu i niklu.

 

ORIENTACYJNY SKŁAD PROCENTOWY:

Co

Cr

W

Nb

inne        <1%

62 % 

25 %

9 %

2 %

C, V, Mo, Mn, Si

 

Wartości nominalne właściwości stopu

Dane techniczne

Inne właściwości

Właściwość

Wartość

Właściwość

Wartość

Granica ciągliwości (Rp 0.2)

662 MPa

Gęstość

8,4 g/cm³

Wytrzymałość na rozciąganie

877 MPa

Przedział płynności

1320°C

Odkształcenie przy zerwaniu

>4%

Temp. odlewu

1400°C

Moduł sprężystości podłużnej

200-210 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

Twardość w skali Vickers’a

355 HV 10

 

Łączenie laserem

tak

 

 

WSKAZÓWKA BEZPIECZEŃSTWA: Pył metalu jest szkodliwy dla zdrowia. Przy obróbce i piaskowaniu używać wyciągu i maski przeciwpyłowej.

MASY OSŁANIAJĄCE: MoguCast EH jest kompatybilny ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w handlu masami osłaniającymi (np. S&S Modelcast S).

ODLEWANIE: MoguCast EH należy wytapiać w tyglu ceramicznym do momentu stopienia ostatniej kostki. Następnie muflę wsadzić do wirówki i rozpocząć topienie stopu, kontynuować do momentu zniknięcia cienia. Po około 2-3 sekundach od chwili zniknięcia cienia, rozpocząć proces odlewania. Po wykonaniu odlewu muflę schłodzić do temperatury pokojowej i oczyścić. Nie zanurzać w wodzie. Nie stosować tygli grafitowych!

OTWARTE WYTAPIANIE: Płomień: acetylen lub propan/tlen. Należy przestrzegać instrukcji producenta palnika.

Czysto ustawiony płomień zapobiega zanieczyszczeniu stopu. Nie używać topników.

LUTOWANIE: Do stopu Mogucast EH mogą być zastosowane wszystkie dostępne w handlu lutowia (np. Starbond Lot). Nigdy nie lutować lutem złota lub palladu.

CZYSZCZENIE: Mogucast EH należy czyścić w myjce ultradźwiękowej lub w strumieniu pary.

DZIAŁANIA UBOCZNE: Alergie na składniki stopu lub dolegliwości na podłożu elektrochemicznym są możliwe w rzadkich przypadkach.

INTERAKCJE: W razie kontaktu okluzyjnego lub zbliżeniowego rożnych stopów, w rzadkich przypadkach możliwe są dolegliwości na podłożu elektrochemicznym.

PRZECIWWSKAZANIA: W razie znanej nietolerancji, alergii na składniki stopu.

GWARANCJA: Nasze zalecenia aplikacyjne, udzielone ustnie, pisemnie lub w formie praktycznych instrukcji, oparte są na naszym własnym doświadczeniu i próbach, mogą więc być traktowane tylko jako dane orientacyjne. Nasze produkty są stale doskonalone. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i składzie.

OPAKOWANIE: Mogucast EH 1000 g w puszce REF 135000 Mogucast EH w opakowaniu 50 g REF 135050

ZASTOSOWANO NORMY: DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 22674, DIN EN 15223, DIN EN 1641,

PRODUCENT:

S & S SCHEFTNER GMBH

Dekan-Laist-Str. 52

D-55129 Mainz / Niemcy