MoguCera C 1kg
MoguCera C 1kg

MoguCera C 1kg

1 139,00 zł
Brak podatku
Ilość

Scheftner
Paynow

Stop nieszlachetny do odlewów pod porcelanę na bazie kobaltu, chromu i molibdenu służący do wytwarzania koron stałych i tymczasowych.

Według wytycznych  ISO 22674,  stop zaliczany jest do klasy 4-5.

Stop MoguCera C nie zawiera berylu, kadmu i niklu.

Opakowanie:

1 kg

Producent:

Scheftner

MOGUCERA C

 

ORIENTACYJNY SKŁAD PROCENTOWY:

Co

Cr

Mo

Mn

 

inne   składniki <1%

65,0 %

28,0 %

5,0 %

1,0 %

 

C, Si

 

Nominalna wartość parametrów

Parametry techniczne

Pozostałe parametry

Parametr

Wartość            

Parametr

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

Umowna granica plastyczności

508 MPa

Gęstość

8,3 g/cm³

Wytrzymałość na rozciąganie

795 MPa

Przedział płynności

1370 - 1435°C

Wydłużenie przy zerwaniu

9 %

Temp. odlewu

1535 - 1590°C

Moduł sprężystości podłużnej

209 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (600*C)

14,1 μm/m°C

Twardość w skali Vickers’a

300 HV

 

Łączenie laserem

Tak

 

 

MODELOWANIE: Aby zagwarantować odpowiednie zapłynięcie odlewu, grubość ścianki w koronce nie powinna być mniejsza niż 0,5 mm. Kanały odlewnicze należy mocować w sposób powszechnie stosowany. W przypadku masywnych koron z pełnego odlewu i mostków, zaleca się użycie kanału odlewniczego z rezerwuarem (np. S&S Scheftner SprueStar) jako pojemnika ssącego.

ZATAPIANIE W MASIE OSŁANIAJACEJ / PODGRZEWANIE: Mogucera C może być stosowany ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w handlu, fosforanowymi masami osłaniającymi, nie zawierającymi węgla (np. S&S Scheftner Modelcast S do modelowania i S&S Scheftner Speedvest do tworzenia koron i mostów). Przy przygotowaniu i podgrzewaniu masy (temperatura podgrzewania 850-950oC) należy przestrzegać zaleceń producenta masy, w szczególności czasu utrzymania temperatury.

ODLEWANIE: Mogucera C należy wytapiać w tyglu ceramicznym i na bieżąco odsysać powstające pary. Nie stosować tygli grafitowych!

OTWARTE WYTAPIANIE: Następuje przy użyciu mieszanki acetylenu lub propanu z tlenem. Przestrzegać instrukcji producenta. Czysto ustawiony płomień zapobiega zanieczyszczeniu stopu.

WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ/ OTWARTE WYTAPIANIE: Nie używać topnika. Po roztopieniu ostatniej kostki i po około 2 sekundach od chwili zniknięcia cienia, rozpocząć proces odlewania. Po wykonaniu odlewu muflę schłodzić do temperatury pokojowej i oczyścić. Nie zanurzać w wodzie. Nie zaleca się ponownego stosowania tego samego materiału do odlewów, ponieważ poprzez wytapianie dochodzi do redukcji ilości tlenków odpowiedzialnych za odpowiednie połączenie metalu i ceramiki. Po kilkakrotnym topieniu dochodzi do tak znacznej ich redukcji, że wspomniane połączenie nie daje gwarancji trwałości. Odlaną podbudowę, należy opracowywać przy użyciu powszechnie stosowanych frezów do metali twardych oraz kamieni szlifierskich zawierających tlenek glinu. Minimalna grubość dopracowanych koronek może wynosić 0,2-0,3 mm.

NAPALANIE CERAMIKI: Podbudowy wypiaskować tlenkiem glinu o granulacji 110-250 um i oczyścić w myjce ultradźwiękowej lub w strumieniu pary. Należy zwrócić uwagę na wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej stosowanej masy ceramicznej. Postępować ściśle zgodnie z instrukcjami producenta ceramiki. Dotyczy to w szczególności zalecanej fazy stygnięcia po wypalaniu. Wypalanie tlenkowe przez 5 min w temperaturze 980oC można przeprowadzić w celu skontrolowania powierzchni. Następnie ponownie oczyścić podbudowę.

LUTOWANIE: Gdy wymagane jest lutowanie, blok lutowniczy powinien być jak najmniejszy. Lutowane powierzchnie pokryć odpowiednim topnikiem, osuszyć blok lutowniczy i podgrzać przez ok. 10 min w temperaturze 600oC. Szerokość szczeliny lutowniczej nie może przekraczać 0,2 mm.

Do lutowania można używać standardowych lutów, pasujących do stopu. Po wypaleniu ceramiki zaczekać, aż lutowane obiekty powoli ostygną. Nie lutować po wypaleniu ceramiki. Zamiast tego należy zastosować alternatywne techniki łączenia, na przykład łączenie laserem lub klejenie.

ŁĄCZENIE LASEREM: Do łączenia stopu za pomocą lasera należy użyć. standardowego drutu spawalniczego przeznaczonego do tego celu (np. S&S Scheftner StarWire). Należy przestrzegać parametrów i wytycznych producenta drutu spawalniczego do łączenia laserem.

POLEROWANIE: Widoczne powierzchnie metalowe obrabiać w standardowy sposób. Następnie wypolerować wstępnie przy użyciu środka S&S Scheftner Black Diamond i wypolerować odpowiednią pastą polerską, aż do uzyskania efektu wysokiego połysku. Na koniec wyczyścić dokładnie strumieniem pary lub myjką ultradźwiękową.

DZIAŁANIA UBOCZNE: Jak np. alergie na składniki stopu lub dolegliwości na podłożu elektrochemicznym są możliwe w rzadkich przypadkach.

INTERAKCJE: W razie kontaktu okluzyjnego lub zbliżeniowego różnych stopów w rzadkich przypadkach możliwe są dolegliwości na podłożu elektrochemicznym.

PRZECIWWSKAZANIA: W razie znanej nietolerancji, alergii na składniki stopu.

GWARANCJA: Nasze zalecenia aplikacyjne, udzielone ustnie, pisemnie lub w formie praktycznych instrukcji, oparte są na naszym własnym doświadczeniu i próbach, mogą więc być traktowane tylko jako dane orientacyjne. Nasze produkty są stale doskonalone. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i składzie.

OPAKOWANIE: Mogucera C 1000 g w puszce REF 138000, Mogucera C 25g REF 138050 SPE.NIA WYMOGI NORM: DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 22674, DIN EN 15223, DIN EN ISO 1641, DIN EN ISO 1041

PRODUCENT:

S & S SCHEFTNER GMBH

Dekan-Laist-Str. 52

D-55129 Mainz / Niemcy

Nowy