MoguCera N 1kg
MoguCera N

MoguCera N 1kg

789,00 zł
Brak podatku
Ilość

Scheftner
Paynow

Stop nieszlachetny pod porcelanę na bazie niklu, chromu i molibdenu służący do wytwarzania koron i mostów.

Według wytycznych  ISO 22674,  stop zaliczany jest do klasy 4.

Stop Mogucera N  nie zawiera berylu i kadmu.

Opakowanie:

1 kg

Producent:

Scheftner

MOGUCERA N

 

ORIENTACYJNY SKŁAD PROCENTOWY

Ni

Cr

Mo

Si

 

inne    <1%

62,0 %

24,0 %

11,0 %

1,6 %

 

nie podano

 

Nominalna wartość parametrów

Parametry techniczne

Pozostałe parametry

Parametr

Wartość            

Parametr

Wartość

 

 

 

 

 

 

 

Umowna granica plastyczności

375 MPa

Gęstość

8,3 g/cm³

Wytrzymałość na rozciąganie

660 MPa

Przedział płynności

1290 - 1352°C

Wydłużenie przy zerwaniu

>7 %

Temp. odlewu

1450 - 1500°C

Moduł sprężystości podłużnej

200 GPa

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (600*C)

14,4 μm/m°C

Twardość w skali Vickers’a

245 HV

 

Spawanie laserem

Tak

 

 

MODELOWANIE: Aby zagwarantować odpowiednie odlanie podbudowy, grubość ścianki w koronce, nie powinna wynosić mniej niż 0,5 mm. Kanały odlewnicze, należy mocować w  sposób powszechnie stosowany. Przy masywnych odlewach koron i fragmentach mostków zaleca się umieszczenie rezerwuaru (np. S&S SprueStar) jako pojemnika ssącego.

INKLUDOWANIE/PODGRZEWANIE: Stosować fosforanowe masy zalewowe K&B (np. S&S Speedvest). Przestrzegać instrukcji roboczych!

ODLEWANIE: MoguCera N należy wytapiać w tyglu ceramicznym i na bieżąco odsysać powstające pary.

Nie stosować tygli grafitowych!

OTWARTE WYTAPIANIE: Następuje przy pomocy acetylenu/ tlenu. Proszę przestrzegać instrukcji producenta.

Czysto ustawiony płomień zapobiega zanieczyszczeniu stopu.

WYSOKA CZĘSTOTLIWOŚĆ/OTWARTE WYTAPIANIE: Nie używać topnika. Po roztopieniu ostatniej kostki i po około 2 sekundach od chwili zniknięcia cienia, rozpocząć proces odlewania. Po wykonaniu odlewu muflę schłodzić do temperatury pokojowej i oczyścić. Nie zanurzać w wodzie. Nie zaleca się ponownego stosowania tego samego materiału do odlewów, ponieważ poprzez wytapianie dochodzi do redukcji ilości tlenków odpowiedzialnych za odpowiednie połączenie metalu i ceramiki. Po kilkakrotnym topieniu dochodzi do tak znacznej ich redukcji, że wspomniane połączenie nie daje gwarancji trwałości. Podbudowy protez, należy obrabiać  przy użyciu powszechnie stosowanych frezów do metali twardych oraz kamieni szlifierskich zawierających tlenek glinu. Minimalna grubość opracowanych koronek może wynosić 0,2 - 0,3 mm.

MASY CERAMICZNE: Należy zwrócić uwagę na wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej stosowanej masy ceramicznej. Stosowanie wydłużonego czasu schładzania nie jest konieczne.

NAPALANIE CERAMIKI: Wypalanie tlenku przez 10 min. w temperaturze 980oC. Następnie szkielet wypiaskować tlenkiem glinu o granulacji 110 - 250 μm i jak zwykle obmyć wodą destylowaną, w myjce ultradźwiękowej lub w strumieniu pary. Wypalanie opakera należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami obróbki ceramiki. Zaleca się kontynuację pracy dopiero po zakończeniu procesu wypalania, tzn. po zniknięciu żaru z wypalanego elementu.

LUTOWANIE: Do stopu MoguCera N mogą być zastosowane wszystkie dostępne w handlu lutowia (S&S Scheftner Starsolder).

CZYSZCZENIE: MoguCera N czyszczony jest w myjce ultradźwiękowej lub w strumieniu pary.

DZIAŁANIA UBOCZNE: Alergie na składniki stopu lub dolegliwości na podłożu elektrochemicznym są możliwe w rzadkich przypadkach.

INTERAKCJE: W razie kontaktu okluzyjnego lub zbliżeniowego rożnych stopów w rzadkich przypadkach możliwe są dolegliwości na podłożu elektrochemicznym.

PRZECIWWSKAZANIA: W razie znanej nietolerancji, alergii na składniki stopu.

GWARANCJA: Nasze zalecenia aplikacyjne, udzielone ustnie, pisemnie lub w formie praktycznych instrukcji, oparte są na naszym własnym doświadczeniu i próbach, mogą więc być traktowane tylko jako dane orientacyjne. Nasze produkty są stale doskonalone. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i składzie.

OPAKOWANIE: MoguCera N 1000 g w puszce REF 139000 MoguCera N 25 g w puszce REF 139050

SPEŁNIA WYMOGI NORM: DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 22674, DIN EN ISO 1041, DIN EN 15223 , DIN EN 1641

PRODUCENT:

S & S SCHEFTNER GMBH

Dekan-Laist-Str. 52

D-55129 Mainz / Niemcy

Nowy