Icon Vestibular do powierzchni przedsionkowych

Icon Vestibular do powierzchni przedsionkowych

269,00 zł
Brak podatku
Ilość

DMG
711_icon-vestibular-do-powierzch
Paynow

Icon Vestibular do powierzchni przedsionkowych

Icon Vestibular - infiltracja próchnicy - powierzchnia przedsionkowa (policzkowa) / małe opakowanie wprowadzające.
Icon oferuje nowe podejście do przeciwdziałania próchnicy początkowej bez utraty zdrowych twardych tkanek zęba - podczas jednej wizyty bez borowania i bez znieczulenia. Inteligentne zasady: »infiltrant« bardzo płyna żywica, przenika do próchnicy szkliwa dzięki siłom kapilarnym i blokuje drogi dyfuzji do próchnicy kwasom kariogennym, zamykając początkową próchnicę w trudno dostępnych obszarach proksymalnych i powierzchniach gładkich zębów. Bez borowania. Icon wypełnia lukę pomiędzy profilaktyką a uzupełnieniami kompozytowymi.
Opakowanie do leczenia próchnicy początkowej powierzchni przedsionkowej.

- Delikatna metoda do korygowania próchnicowych białych plam.

- Terapia Iconem jest przyjazna dla użytkownika i przyjemna dla pacjenta - a to wszystko podczas jednej wizyty.
Oprócz zatrzymania rozwoju próchnicy, Icon może maskować również białe plamy pochodzenia próchnicowego na powierzchniach gładkich zebów. Powietrze i woda uwięzione w zmianie próchnicowej mają niższy współczynnik załamania światła niż zdrowe twarde tkanki zęba. W efekcie widoczne są nieestetyczne przebarwienia w postaci tkz. białych plamek.
Icon - Infiltrant ma podobny współczynnik załamania jak zdrowe szkliwo i dlatego może wyrównać różnicę załamania światła. Zinfiltrowana zmiana upodabnia się do otaczającego zdrowego szkliwa.
Zalety:

- Delikatna metoda leczenia białych plam pochodzenia próchnicowego.

- Bez zbędnej utraty zdrowych twardych tkanek zęba

- Terapia Iconem jest przyjazna dla użytkownika i przyjemna dla pacjenta - a to wszystko podczas jednej wizyty.

Wskazania:


Jedna metoda — wiele możliwości

Leczenie przedsionkowe

Icon smooth surface używany jest do leczenia białych plamek w obszarach przedsionkowych.
Zasada: Powietrze i woda zablokowane w zębie charakteryzują się niższym wskaźnikiem refrakcji niż nienaruszona struktura zęba.
Prowadzi to do nieestetycznych przebarwień. Icon równoważy tę różnicę i stapia się ze zdrowym szkliwem.

Leczenie w obszarze przedsionkowym
(krok po kroku): Icon i białe plamki

Praktyczne wskazówki

1. Ponowne wytrawianie starszych, nieaktywnych białych plamek

  • Jeśli pozornie nienaruszona warstwa powierzchniowa jest bardzo gruba, wytrawianie można wielokrotnie powtarzać.

  • Jeśli białe przebarwienie zniknie w ciągu kilku sekund po nałożeniu etanolu (Icon-Dry), wytrawienie było wystarczające.

  • Jeśli nieprzezroczyste odbarwienie będzie nadal widoczne, wówczas proces wytrawiania należy powtórzyć.

  • Możliwe jest wykonanie do trzech etapów wytrawiania przez dwie minuty na zmianę.

2. Dokumentacja przed/po

  • Zoptymalizuj proces komunikacji z pacjentem, wykonując zdjęcia przed i po.

  • Zdjęcia dostarczą pacjentowi ostatecznego dowodu na powodzenie leczenia.

3. Fluoroza i inne białe plamki

  • Za pomocą Icon można także leczyć inne, niekariogenne zmiany szkliwa.

  • Doświadczenia z praktyki pokazują: Pacjentów z fluorozą można skutecznie leczyć, jeśli wielokrotny proces wytrawiania okazał się skuteczny. Oczekujemy na potwierdzenie z badań klinicznych.

  • Skutecznie leczono zmiany szkliwa spowodowane urazami.  Oczekujemy na potwierdzenie z badań klinicznych.


Dostępne opakowanie wprowadzające zawiera:

1 x Strzykawka 0.45 ml Icon-Etch

1 x Strzykawka 0,45 ml Icon-Dry

1 x Strzykawka 0,45 ml Icon-Infiltrant

6 x Vestibular-Tips

1 x Luer-Lock-Tip

711_icon-vestibular-do-powierzch
Nowy