Plastidentin 10g Chema
Plastidentin

Plastidentin 10g Chema

15,00 zł
Brak podatku
Ilość

Chema
Paynow
Zastosowanie

Wyrób do tymczasowego wypełniania ubytków w żywych zębach i wszędzie tam, gdzie nie jest wskazane wywieranie ucisku na dno ubytku.

Opis działania

Po wpływem wilgoci w jamie ustnej składniki wyrobu wiążą się i pasta twardnieje, tworząc wypełnienie ubytku. Powstałe wypełnienie przywiera dobrze do zębiny, nie wykazuje drażniącego działania na miazgę i dziąsło.

Sposób postępowania z wyrobem

Pastę pobrać szpatułką ze stali nierdzewnej. Po opracowaniu ubytku zęba odpowiednią ilość pasty umieścić w ubytku przy użyciu nakładacza lub upychadła dopychając do ścian ubytku, nadmiar pasty usunąć i wyrównać powierzchnię.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

♦ Przed zastosowaniem wypełnienia należy dokładnie przemyć i osuszyć ścianki ubytku;  dokładne przygotowanie ubytku ma wpływ na jakość i szczelność wypełnienia.

♦ Nie stosować wyrobu do zamykania wkładek zawierających organiczne rozpuszczalniki oraz wkładek, które wymagają bardzo mocnego i szczelnego wypełnienia np. wkładek z preparatami do wybielania komorowego.

♦ Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki.

♦ Wyrób twardnieje w ciągu 2 godzin; w tym czasie pacjent powinien powstrzymać się od spożywania posiłków.

♦ Wypełnienie czasowe ze względu na brak trwałości powinno pozostać w zębie przez okres 1 – 2 tygodni. Należy poinformować pacjenta o konieczności stawienia się na kolejną wizytę.

 ♦ Ze względu na właściwości materiałów tymczasowych, które wykazują mniejszą wytrzymałość mechaniczną, możliwe jest wystąpienie mikropęknięć i w konsekwencji reinfekcji, co prowadzi do konieczności powtórnego leczenia.

♦ Opisano nieliczne badania in vitro wskazujące na możliwość wystąpienia działania cytotoksycznego na tkanki zęba materiałów tymczasowych na bazie siarczanu wapnia.

  

Warunki przechowywania

Przechowywać w  opakowaniu dokładnie zamkniętym.

Chronić przed wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C

Dostępne opakowanie

Opakowanie bezpośrednie: pudełko z tworzywa sztucznego zawierające 10g  wyrobu.

Nowy