Biopulp 10g
Biopulp 10g

Biopulp 10g

22,90 zł
Brak podatku
Ilość

Chema
657_biopulp-10g
Paynow

Opatrunek wodorotlenkowo-wapniowy.

BIOPULP jest preparatem wodorotlenkowo-wapniowym o silnie alkalicznym odczynie (pH wynosi 12,5±0,5). Odpowiednio dobrany skład chemiczny zapewnia szybkie wytwarzanie zębiny wtórnej i reparacyjnej. Zaletą wyrobu jest przede wszystkim jego długotrwały efekt bakteriobójczy i pobudzające działanie do tworzenia zmineralizowanych barier.

Działa także wysuszająco, co ma ogromne znaczenie w przypadkach uporczywych wysięków zapalnych. Powoduje rozpuszczenie resztek żywej miazgi po zabiegu ekstyrpacji w znieczuleniu (działanie przeciwbólowe) oraz rozpuszcza resztki organiczne w kanale w miejscach niedostępnych dla narzędzi.

Po umieszczeniu wyrobu w kanale następuje kontrolowane, długotrwałe uwalnianie jonów Ca2+ i OH-. Wodorotlenek wapnia w zetknięciu z miazgą zęba działa silnie alkalicznie pobudzając aktywność zasadowych fosfataz. Działając bakteriobójczo wyjaławia powierzchowne warstwy miazgi, a zobojętniając środowisko łagodzi odczyn zapalny. Stymuluje również komórki miazgi do wytworzenia blizny zębinowej (utworzenie mostu zębinowego w miejscu obnażenia miazgi) oraz pobudza odontoblasty do wytwarzania zębiny reparacyjnej. Most zębinowy wytwarza się w ciągu 2 - 3 miesięcy.
Sposób postępowania z wyrobem:
- Do przemywania ubytków próchnicowych: niewielką ilość proszku umieścić na płytkiej płytce szklanej lub w kieliszkui rozcierać z odpowiednią ilością wody oczyszczonej, do uzyskania zawiesiny zbliżonej wyglądem do mleka. Tak uzyskaną zawiesiną przemywać ubytki próchnicowe.
- Przy zastosowaniu wyrobu jako opatrunku, wkładki dokanałowej lub materiału czasowo wypełniającego kanał: niewielką ilość proszku zarobić na płytce szklanej z wodą oczyszczoną do konsystencji rzadkiej lub gęstej śmietany, zależnie od przeznaczenia. Tak przygotowaną pastę stosuje się odpowiednio:
- jako opatrunek w dwuseansowej metodzie przykrycia pośredniego: założyć grubszą warstwę gęsto zarobionej pasty, pozostawiając ją w ubytku pod szczelnym wypełnieniem czasowym przez okres 6 tygodni do 3 miesięcy. Po upływie wymienionego okresu pastę należy usunąć, a ubytek doczyścić i założyć podkład jedno- lub dwuwarstwowy,
- jako wkładkę o działaniu bakteriobójczym w celu odkażania kanałów w trakcie leczenia nieodwracalnych zapaleń i martwicy miazgi oraz przewlekłych zapaleń tkanek okw: rzadko zarobioną pastę wprowadzić do kanału, np. za pomocą Lentulo i pozostawić tam przez 3 tygodnie. Dalsze przetrzymywanie pasty w kanale nie jest celowe, gdyż traci ona własności bakteriobójcze na skutek obniżenia wartości pH do 8. Ponowne założenie wyrobu, jeśli jest wskazane, wywołuje znowu korzystne działanie przeciwbakteryjne,
- w przypadku czasowego wypełniania kanałów: gęsto zarobioną pastę dobrze skondensować w kanale i wymieniać ją co 2 miesiące, tzn. do czasu chociaż częściowej odbudowy kości (zmiany zapalne w tkankach okw.) lub uformowania wierzchołków korzeni lub zamknięcia perforacji kanału (patologiczna resorpcja),
- w złamaniach korzeni wewnątrz zębodołu: po unieruchomieniu fragmentu przykoronowego i usunięciu z niego obumarłej miazgi wypełnić kanał gęstą pastą; opatrunek zmieniać kilkakrotnie w odstępach 3-miesięcznych. Po wytworzeniu bariery wierzchołkowej we fragmencie koronowym ostatecznie wypełnić kanał z pozostawieniem żywej miazgi we fragmencie wierzchołkowym.

Warunkiem powodzenia zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia tj. brak zapaleń nieodwracalnych, względnie zakażeń ogólnych w organizmie. Również efekty leczenia u pacjentów w starszym wieku mogą być mniejsze, ze względu na zmniejszone zdolności regeneracyjne miazgi.
Ponieważ wyrób jest stosowany do pokrycia miazgi obnażonej, stąd jego przygotowanie powinno przebiegać z zachowaniem zasad aseptyki.

W przypadku bezpośredniego pokrycia miazgi, czy cienkiej warstwy zębiny, należy unikać jakiegokolwiek ucisku wywołanego tak przez wyrób jak i przez materiał podkładowy. Od spełnienia tych warunków zależy w dużej mierze powodzenie leczenia.

W przypadku bezpośredniego przykrycia miazgi opatrunek należy bardzo szczelnie zamknąć cementem podkładowym tlenkowo-cynkowo-eugenolowym, karboksylowym lub szklano-jonomerowym, aby nie dopuścić do penetracji bakterii z ubytku. Jest to szczególnie ważne, jeśli odkłada się na pewien okres ostateczne wypełnienie ubytku.

Przy leczeniu kanałów zakażonych należy pamiętać, że kanał leczonego zęba musi być szczelnie wypełniony wyrobem.

Zastosowanie:

- opatrunek w dwuseansowej metodzie przykrycia pośredniego, mający na celu remineralizację częściowo odwapnionej zębiny,

- opatrunek w leczeniu miazgi zębowej metodą przykrycia bezpośredniego, który pobudza do tworzenia mostów zębinowych,

- opatrunek w metodzie częściowej i całkowitej amputacji przyżyciowej w celu wytworzenia nowego sklepienia nad kikutami amputowanej miazgi,

- do pokrycia pośredniego miazgi jako pierwszą warstwę podkładu izolującego, osłaniającą tę tkankę w leczeniu próchnicy głębokiej,

- wkładka dokanałowa,

- wkładka o działaniu bakteriobójczym w celu odkażania kanałów w trakcie leczenia nieodwracalnych zapaleń i martwicy miazgi oraz przewlekłych zapaleń tkanek okw.,

- czasowe wypełnienie kanału stymulujące odbudowę kości w trakcie leczenia przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych,

- czasowe wypełnienie kanału stymulujące proces formowania wierzchołków korzeni (apeksyfikacja),

- czasowe wypełnienie kanału przy leczeniu patologicznej resorpcji wewnętrznej twardych tkanek zęba, a zwłaszcza z towarzyszącą samoistną perforacją ściany kanału,

- wypełnienie wierzchołków korzeni przy metodzie tzw. biologicznego zamknięcia otworów wierzchołkowych,

- stałe wypełnienie kanału po leczeniu endodontycznym zębów mlecznych,

- wypełnienie kanału w złamaniach korzeni wewnątrz zębodołu.


Opakowanie:

1 x proszek 10g

657_biopulp-10g
Nowy